Koronaviruksen ennaltaehkäisy

Hallinnoimiemme vuokrataloyhtiöiden asukkaiden toivotaan noudattavan valtiovallan ja THL:n ohjeistuksia ja välttävän mahdollisuuksien mukaan lähikontakteja. Tarpeettomia kokoontumisia tulee välttää ja muistaa huolehtia hyvästä käsihygieniasta.

Tämän hetken poikkeuksellisissa olosuhteissa toivomme asukkaiden asioivan pääosin puhelimitse tai sähköpostilla.